Predstavitev Švicarske šole

‘KLEIN ABER FEIN’

Anna Hladnik jezikovni tečaj kranj

Ustanoviteljica šole, Anna Hladnik, po rodu Švicarka, je prišla v Slovenijo pred več kot 35 leti. Takrat je bila večjezičnost – kot jo pozna Švica že dolga leta – še bolj neznan pojem.

Zaradi njenih lastnih izkušenj je v ŠVICARSKI ŠOLI pristop do človeka, ki se uči tujega jezika, avtentičen. Poslanstvo ŠVICARSKE ŠOLE je, da pomeni sodobno učenje: 1. ugotovitev bivšega stanja, trenutnega stanja in cilja 2. učitelj prevzame vlogo coacha in 3. vlogo trenerja in 4. vlogo svetovalca ter 5. vlogo mentorja.

Pri svojem delu uporablja strokovno literaturo vseh strok. Delala je in dela v različnih šolah/izobraževalnih inštitucijah in v firmah. Opravila je izpit Goethe-Zertifikat C2: ‘Großes Deutsches Sprachdiplom’, ‘Wirtschaftssprache Deutsch’ itd. Bila je aktivna v Švicarskem klubu od ustanovitve kluba do leta 2013 (organizacija veliko različnih prireditev, tajnica, blagajničarka  in predsednica do leta 2005). Rada je Slovenka tako kot Švicarka in je članica organizacije SILA, udeležba na različnih medkulturnih prireditvah, na primer v KRANJSKI KNJIŽNICI v letu 2016 “Različnost nas obogati” in “Mostovi”, pri TVU (TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, LLL) je aktivna od začetka, torej več kot 25 let, in sicer v glavnem z delavnicami v zvezi s Švico.

Občasno priredi brezplačne delavnice kot na primer ‘Predstavitveni pogovori v nemškem jeziku’. Ljubitelji Švice so dobrodošli na srečanju Švicarjev, prijava na 041 44 07 93.

Dodatno se je izobraževala v Švici in Sloveniji v različnih učnih ustanovah, na primer na univerzi NE/CH, v univerzitetni bolnišnici BS, v visoki poslovni šoli HWS/BS, v holističnem centru Karnion, v Andragoškem Centru v Ljubljani (na primer ‘Management v e-learningu’, “Izvedbeni načrt v indiv. organiz. modelih poklic. in strokov. izobraževanja”), v ENTRI (Nevrolinguistična izobrazba, pridobljen mednarodni naziv INLPTA MASTER-PRACTITIONER), v Centru za tuje jezike CtJ v Ljubljani, na Ljudskih univerzah, v Berlitzu itd. Študirala je mednarodno poslovno kompetenco in mednarodno komunikologijo na Berlinski univerzi. V svojem prostem času se ukvarja z organizacijo delavnic na različne teme (na primer je od začetka aktivna pri TVU/Andragoški center ACS, LJ) in redno organizira tečaje tujih jezikov za vse starostne skupine in za vse potrebe. Že več kot 25 let uspešno izvajajo v njeni šoli tečaje KLASIČNE NEMŠČINE in dodatno tečaje nemških švicarskih dialektov, tudi preko skypa, Google Meet, WhatsApp, Viber itd. Njen kolektiv se deloma nahaja v Švici in nudi učenje jezikov in vseh naravoslovnih predmetov vseh stopenj na klasičen način in preko skypa. Kraj izvedbe je poleg pedagoške univerze.

V jezikovnem pouku je poudarek na praktični uporabnosti znanja in govoru. Nudimo vam tudi strokovno pripravo na mednarodne izpite (od A1,A2,B1,B2,C1,C2,C+, do C++) in maturo. Učni načrt izdelate skupaj z vašim učiteljem. švicarska šola jezikovni tečaji

Dobra jezikovna šola ne dela masovno, kajti izkušnje so nas naučile: “Vsak človek ima svoj specifičen način učenja”, zato vam ga bo naš učitelj pomagal odkriti, da ga boste lahko učinkovito uporabljali.

V zadnjih letih smo dosegli vrhunske dosežke in imamo veliko uspešnih in zadovoljnih strank.

Stopite v stik z nami!

Kje se nahajamo? Kliknite tu.

švicarska šola jezikovni tečaji